Teaching Staff

JAGDISH SHARMA

Principal

AKASH KUSHWAH

P.G.T

ANJU SAMADHIYA

P.R.T

ARVIND KUMAR SHARMA

T.G.T

BHUPENDRA SHARMA

T.G.T

DESH DEEPAK SHARMA

EXAMINATION CONTROLLER

DIVYA GUPTA

T.G.T

GAURAV SHARMA

T.G.T

GURMEET KAUR GULATI

P.R.T

JITENDRA SINGH

T.G.T

KAVITA PAL

P.R.T

MANISHA VERMA

P.R.T

SHIV NARAYAN HARI SHARMA

Vice-Principal

MEETA JAIN

Examination Incharge

MOHIT KUMAR SHARMA

P.R.T

PRABHAKAR DUBEY

T.G.T

PREETI SHAKYA

P.R.T

PREETI SHARMA

P.R.T

RAJESH BIND

Vice-Principal

RASHMI SHARMA

T.G.T

RAVI KANT SHARMA

T.G.T

RISHAV AGARWAL

T.G.T

SAFEE MUHAMMAD

T.G.T

SANDIP SHARMA

Chief Proctor

SAPNA VARSHNEY

P.R.T

SAVITA SINGH

P.R.T

SEEMA SHARMA(S.W)

P.R.T

SHALINI SRIVASTAVA

T.G.T

SHWETA VAISH

P.R.T

USHA SHARMA

T.G.T

CHHAYA GOYAL

P.R.T

KIRTI KATARA

P.R.T

Nisha kulshrestha

P.R.T

PUJA SHARMA

P.R.T

REETU AGARWAL

P.R.T

SEEMA SHARMA(J.W)

P.R.T

VANDANA PARASHAR

P.R.T

DEVENDRA SINGH

P.G.T

VINEET AGRAWAL

P.G.T

DEENBANDHU VASHISHTHA

P.G.T

KAVITA SARSWAT

P.G.T

PRAVENDRA KAUSHIK

P.G.T

Rajiv Kumar tomar

P.G.T

BABITA KUMARI

P.G.T

NIRBHAY GOYAL

T.G.T

SHIVANI VERMA

T.G.T

SHUCHI JAIN

P.R.T

SUGANDHA SHARMA

P.G.T

MONIKA SINGHAL

P.R.T

KAMINI SHARMA

P.R.T

KRISHNAKANT

P.G.T

NIDHI SARSWAT

P.R.T

SUNEEL KUMAR

T.G.T

RITIK AGARWAL

T.G.T

GULSHAN VARSHNEY

P.G.T

SHIVANI CHAUDHARY

P.R.T

PREM PRAKASH CHAUDHARY

T.G.T