Teaching Staff

JAGDISH SHARMA

Principal

AKASH KUSHWAH

P.G.T

ANJU SAMADHIYA

P.R.T

ARVIND KUMAR SHARMA

T.G.T

BHUPENDRA SHARMA

T.G.T

DESH DEEPAK SHARMA

EXAMINATION CONTROLLER

DIVYA GUPTA

T.G.T

GAURAV SHARMA

T.G.T

GURMEET KAUR GULATI

P.R.T

JITENDRA SINGH

T.G.T

KAVITA PAL

P.R.T

MANISHA VERMA

P.R.T

SHIV NARAYAN HARI SHARMA

COORDINATOR

MEETA JAIN

Examination Incharge

MOHIT KUMAR SHARMA

P.R.T

PRABHAKAR DUBEY

T.G.T

PREETI SHAKYA

P.R.T

PREETI SHARMA

P.R.T

RAJESH BIND

COORDINATOR

RASHMI SHARMA

T.G.T

RAVI KANT SHARMA

T.G.T

RISHAV AGARWAL

T.G.T

SAFEE MUHAMMAD

T.G.T

SANDIP SHARMA

Chief Proctor

SAPNA VARSHNEY

P.R.T

SAVITA SINGH

P.R.T

SEEMA SHARMA(S.W)

P.R.T

SHALINI SRIVASTAVA

T.G.T

SHWETA VAISH

P.R.T

USHA SHARMA

T.G.T

CHHAYA GOYAL

P.R.T

KIRTI KATARA

P.R.T

Nisha kulshrestha

P.R.T

PUJA SHARMA

P.R.T

REETU AGARWAL

P.R.T

SEEMA SHARMA(J.W)

P.G.T

VANDANA PARASHAR

P.R.T

DEVENDRA SINGH

P.G.T

VINEET AGRAWAL

P.G.T

DEENBANDHU VASHISHTHA

P.G.T

PRAVENDRA KAUSHIK

P.G.T

Rajiv Kumar tomar

P.G.T

BABITA KUMARI

P.G.T

NIRBHAY GOYAL

T.G.T

KIRTI SINGLA

T.G.T

SHUBHAM SONI

P.G.T

SHIVANI VERMA

T.G.T

SOURABH VISWAS

P.G.T

SHUCHI JAIN

P.R.T

SUGANDHA SHARMA

P.G.T

MONIKA SINGHAL

P.R.T

KAMINI SHARMA

P.R.T

HARSH SINGHAL

P.G.T

KRISHNAKANT

P.G.T

SHIVANI SHARMA

T.G.T

NIDHI SARSWAT

P.R.T